Pagrindinės UAB „VALVISTA“ darbo sritys:gyvenamųjų namų statybair betoninių grindų įrengimas

Betonavimo darbai

Perdangų betonavimas

Perdangos – tai vidaus horizontalios konstrukcijos, skiriančios pastatą į aukštus. Jos atlaiko ir perduoda į sienas arba kolonas nuolatines bei laikinas vertikaliąsias apkrovas. Pagal funkcinius požymius perdangos skirstomos į: rūsio, esančias virš rūsio patalpų, tarpaukštines, atskiriančias gretimus aukštus, ir pastogės, esančias virš viršutinio aukšto. UAB „VALVISTA“ įrengia gelžbetonines monolitines, surenkamąsias monolitines ir surenkamąsias sijines ir nesijines perdangas.

Pamatų liejimas

Pamatas tai konstrukcija, perduodanti kitų pastato konstrukcijų apkrovą pagrindui. Jei požeminėje pastato dalyje yra patalpos, pamatas dar yra ir atitvarinė konstrukcija. Pamatų įrengimo darbai yra labai specifiški, dažnai sudėtingi, be to, jiems sunku pritaikyti standartinius statybos darbų technologijos variantus, todėl šiems darbams paprastai sugaištama daugiau laiko negu antžeminės dalies darbams. Norint kokybiškai įsirengti pamatus, būtina kreiptis į profesionalus. UAB „VALVISTA“ įrengia įvairaus tipo pamatus: juostinius, polinius (gręžtinius), plokštuminius. Juostiniai pamatai gali būti surenkamieji arba monolitiniai, įrengiami po sienomis ar kolonų eilėmis. Jei po pastatu daromas rūsys, juostiniai pamatai kartu yra ir rūsio sienos. Poliniai gręžtiniai ir spraustiniai pamatai tinkamas pasirinkimas nuosaviems namams. Didelio skersmens gręžtiniai pamatai gali perimti dideles koncentruotas daugiaaukščių pastatų apkrovas. Kaltiniai poliniai pamatai daugiausia naudojami didelių objektų statybai.

Atraminės sienutės

Atraminė sienutė – inžinerinis statinys, saugantis nuo griuvimo ar nušliaužimo už jos esantį gruntą. UAB „VALVISTA“ betonuoja monolitines betonines atramines sienutes, reikalingas grunto slėgiui atlaikyti, sklypų peraukštėjimams kompensuoti, birioms medžiagoms sandėliuoti. Kiekvienu atveju atraminės sienutės projektuojamos individualiai, atsižvelgiant į būsimas apkrovas bei grunto savybes.

Ar turite klausimų? Parašykite!

6 + 6 =